668 213 866 | 58 681 85 12         zsziozukowo@wp.pl

Klasy mundurowe - Straż Graniczna

 Klasy mundurowe - Straż Graniczna

 

22 marca 2019 roku Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej podpisał porozumienia z dyrektorami szkół, w których strukturę wchodzą klasy mundurowe o profilu Straż Graniczna. Naszą szkołę reprezentowała Pani Dyrektor Gabriela Kowalska.

W naszej szkole zajęcia w klasach Straży Granicznej prowadzone są przez funkcjonariuszy Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Uczniowie tych klas powinni wyróżniać się kulturą osobistą, bardzo dobrym zachowaniem, wysoką sprawnością fizyczną i umiejętnością pokonywania własnych słabości i lęków. Celem kształcenia w tej klasie jest przygotowanie kandydatów na funkcjonariuszy straży granicznej.

Przedmiotami realizowanymi w tej klasie w rozszerzonej podstawie programowej są język angielski i matematyka. W ramach programu nauczania realizowane są przedmioty dotyczące ceremoniału i historii straży granicznej, elementów musztry, podstaw prawa administracyjnego, prawa ds. cudzoziemców, prawodawstwa Unii Europejskiej, terenoznawstwa, szkolenia sanitarnego i strzeleckiego, szkolenia fizycznego z elementami samoobrony. Drugim językiem w klasie Straży Granicznej jest język rosyjski. Znajomość tego języka jest niezbędnym elementem kompetencji komunikacyjnych Strażnika Granicznego, ze względu na wzmożoną potrzebę obrony terytorialnej polskiej granicy wschodniej, będącej jednocześnie granicą Unii Europejskiej.

 

© Copyright - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap