668 213 866 | 58 681 85 12         zsziozukowo@wp.pl

Twoje dane – twoja sprawa

 

 

W październiku 2019 roku nasza szkoła przystąpiła do udziału w X jubileuszowej edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa.

Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”.

Organizatorem Programu jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Program jest realizowany nieprzerwanie od 2009 r. pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka.

Celem Programu jest uświadomienie i upowszechnienie wiedzy o ochronie danych osobowych i prawie do prywatności wśród uczniów i  nauczycieli poprzez poszerzenie oferty  edukacyjnej o zajęcia lekcyjne z powyższej tematyki.

Program jest realizowany w dwóch etapach. Najpierw wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych i prawa do prywatności poszerzył  Koordynator Programu - Pani Anna Darul, która wzięła  udział w szkoleniu i otrzymała  materiały edukacyjne, a następnie przekazała nabytą  wiedzę pozostałym nauczycielom placówki. W drugim etapie nauczyciele dzielą się zdobytą wiedzą podczas lekcji z różnych przedmiotów lub podejmując się realizacji innych niestandardowych działań edukacyjnych.

© Copyright - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap