668 213 866 | 58 681 85 12         zsziozukowo@wp.pl

ERASMUS+ POWER VET 2018-2020

 

 

Projekt POWER VET "Wzmocnienie wymiaru europejskiego szkoły poprzez staże zawodowe"

Z przyjemnością informujemy, że nasz projekt na staże zawodowe otrzymał dofinansowanie z projektu

„Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” f

inansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Przyznana kwota dofinansowania wynosi 132358,00 EURO tj. 570754,17 PLN.

 

 

Streszczenie projektu:

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia ZSZiO w Żukowie, głównie w zawodach technik ekonomista, technik logistyk, technik eksploatacji portów i terminali, technik transportu kolejowego oraz zawodach rzemieślniczych takich jak mechanik pojazdów samochodowych czy fryzjer. Miesięczne praktyki zawodowe będą miały miejsce w nowoczesnych zakładach pracy w Bristol (Wielka Brytania). Naszym partnerem jest Enso Group, instytucja doświadczona w prowadzeniu projektów zarówno unijnych, jak i rządowych. Uczestnicy praktyki pogłębią umiejętności praktyczne związane z wykonywanym zawodem, mając możliwość konfrontacji wiedzy teoretycznej z praktyczną. Pogłębią swoje umiejętności niezbędne w wybranych kwalifikacjach zdawanych na egzaminie zawodowym. Jednocześnie uczniowie nabędą umiejętności językowe, w tym komunikacji w miejscu pracy. Będą orientowali się w podstawach prawa, poznają prawa i obowiązki pracownicze, będą wiedzieli w jaki sposób dochodzić swoich praw w pracując poza krajem. Dzięki projektowi staną się bardziej aktywni zawodowo, mobilni, zarówno pod kątem zmian miejsc pracy, zawodów, ale również zmiany miejsca zamieszkania. Zwiększą wiedzę o UE, rozwiną otwartość i tolerancję. Nabyte umiejętności zostaną potwierdzone uznawalnymi w Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej certyfikatami (Europass Mobility, ECVET).
W projekcie weźmie udział również dwóch nauczycieli przedmiotów zawodowych w zawodach logistycznych lub kolejowych. Nasi nauczyciele poprzez swoje staże odświeżą swoje umiejętności zawodowe, pogłębią umiejętności językowe. Dzięki temu, że nauczyciele poznają te same nowoczesne rozwiązania, narzędzia i techniki pracy co uczniowie, będą mogli lepiej wiedzę tę wyegzekwować od uczestników po powrocie, jak również przekazać uczniom, którzy nie byli na stażu. Podzielą się również swoją wiedzą z innymi nauczycielami przedmiotów zawodowych w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli, oraz z nauczycielami powiatu kartuskiego. Wzrost kompetencji nauczycieli przedmiotów zawodowych będzie miał pozytywny wpływ na rozwój całej szkoły.

 

 

© Copyright - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap