668 213 866 | 58 681 85 12         zsziozukowo@wp.pl

Kierunki kształcenia

Rok szkolny 2020/2021

 

Liceum Ogólnokształcące

  • oddział przygotowania wojskowego
  • klasa mundurowa Straż Graniczna
  • klasa mundurowa Obrona Terytorialna

 

Technikum

  • technik ekonomista
  • technik logistyk
  • technik eksploatacji portów i terminali
  • technik transportu kolejowego
  • technik transportu drogowego

 

Szkoła Branżowa I stopnia

  • mechanik pojazdów samochodowych
  • klasa wielozawodowa

 

© Copyright - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap