668 213 866 | 58 681 85 12         zsziozukowo@wp.pl

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski
 

Cele: 

 • stwarzanie warunków do wyzwolenia w uczniach aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny
 • kształtowanie umiejętności grupowego działania uczniów
 • pomoc w planowaniu życia i pracy w szkole
 • kształtowanie pozytywnych postaw społecznych
 • wszechstronne działania zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i rówieśnikom

 

Główne zadania:

 • dbanie o dobre imię i cześć szkoły
 • kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji
 • organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska
 • występowanie z inicjatywą organizowania imprez i uroczystości szkolnych
 • przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów

 

 
Przewodnicząca
 
Weronika Goszka
 
 
 
 
 
Zastępca przewodniczącej

Julia Huba 

 

 

 

Skarbnik

Angelika Kwidzińska

 

 

 

Opiekunowie

 

Agnieszka Rychert, Iwona Czechowska-Szczudrawa, Alina Kamińska 

 

 

 

 

Razem na Święta

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów i nauczycieli do niesienia pomoc innym. Zależy nam na budowaniu wspólnot i umacnianiu więzi międzypokoleniowych oraz kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za drugą osobę.
 Ze względu na stan epidemii działania realizowane w ramach akcji „Razem na Święta” pamiętajmy by były bezpieczne zarówna dla nas jaki i osób z którymi będziemy mieli kontakt. Ważne jest zachowanie dystansu społecznego oraz postępowanie zgodnie z wytycznymi sanitarnymi.  

 

Wspólnie chcielibyśmy wesprzeć Hospicjum poprzez przekazanie środków higienicznych.
Bardzo prosimy uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy będą dostrczać karty ocen z praktycznej nauki zawodu, o przyniesienie paczki nawilżanych chusteczek lub innych środków higienicznych. Uczniów Technkim, uczęszczających na zajęcia praktyczne na terenie szkoły prosimy o zorganizowanie zbiórki pieniędzy i zakup pieluch dla dorosłych pensjonariuszy hospicjum. Dary należy zostawić w portierni szkoły.

Zbiórka dla Hospicjum trwa do dnia 18 grudnia 2020r. 

 

Pomagać możemy z naszego domu według naszego uznania i możliwości poprzez: wykonanie kartek z życzeniami świątecznymi i przekazanie ich sąsiadom (np. wrzucenie do skrzynek pocztowych), samodzielne przygotowanie słodkich upominków (np. pierniczków) i obdarowanie nimi osób potrzebujących w naszej okolicy (np. sąsiadom ale  z zachowaniem reżimu sanitarnego), przygotowanie ozdób świątecznych dla osób z rodziny, najbliżej okolicy, przyjaciół, zaoferowanie pomocy osobom chorym lub starszym w przedświątecznych zakupach.

Małe gesty mogą sprawić innym ogromną radość!

Niech przyświecają nam słowa Jana Pawła II:

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, 
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
                                                                    

Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie

Konkurs

Zbiórka dla schroniska zwierząt w Gdańsku

 

4 października obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt, jak co roku organizujemy zbiórkę rzeczy do schroniska.

W schronisku są potrzebne:

 • karma sucha i mokra dla psów i kotów,
 • żwirek,
 • obroże,
 • smycze,
 • koce,
 • ręczniki,
 • dywaniki,
 • stare pluszaki,

i wszystko co może umilić zwierzakom przetrwanie nadchodzącej zimy.

Przyniesione rzeczy można zostawiać przy portierni do 2 października.

 

W imieniu zwierzaków pięknie dziękujemy!

Samorząd Uczniowski

Kiermasz podręczników
W dniach 14 - 18 września odbędzie się kiermasz książek.
Wszystkich zainteresowanych kupnem używanych podręczników zapraszamy do radiowęzła od 2 do 5 przerwy.

 

Samorząd Uczniowski

© Copyright - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap