668 213 866 | 58 681 85 12         zsziozukowo@wp.pl

Doradca zawodowy

 

Dyżury doradcy zawodowego 
w roku szkolnym 2020/2021

 

 

Doradca zawodowy

 

  • mgr Emilia Brillowska

  • adres e-mail: e.brillowska@zsziozukowo.pl

 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
9.30 - 16.00 8.00 - 14.30 9.30.00 - 12.30 10.30 - 13.30 11.50 - 14.50


 

Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi

 
18 października obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi. 
 
Organizacja Narodów Zjednoczonych podaje, że handel ludźmi jest trzecim najbardziej dochodowym przestępstwem na świecie. Rocznie ok. 2 milionów ludzi pada ofiarą tego przestępstwa, z czego jedna trzecia to dzieci. Współczesne niewolnictwo przybiera różne formy, takie jak: praca przymusowa, zmuszanie do prostytucji, żebractwa czy popełniania przestępstw.
 
Pamiętaj!
Każdy może stać się ofiarą tego przestępstwa.
Nie bądź obojętny! 
Każdy, kto posiada informacje o przypadkach handlu ludźmi może skontaktować się z policją lub fundacją La Strada, dzięki czemu można zapobiec ludzkim tragediom.
 
Komenda Główna Policji:
lub telefon +48 664 974 934
 
Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu  „La Strada” e-mail: strada@strada.org.pl
 
Emilia Brillowska
Doradca zawodowy

Wyniki etapu szkolnego - ZŁOTY NA START

Konkurs Złoty na start

 

Zapraszamy do wzięcia udziału

w Powiatowym Konkursie "ZŁOTY NA START"

 

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego pomysłu na działalność gospodarczą na terenie powiatu kartuskiego.

  • prace  konkursowe można realizować indywidualnie bądź w zespole dwuosobowym
  • projekt biznesu powinien być wykonany w formie elektronicznej (prezentacja multimedialna/film/nagranie)
  • w prezentacji opisujemy: proponowaną działalność/branże/sposób wykonywania, strukturę organizacyjną, marketing firmy, finanse przedsiębiorstwa
  • projekt biznesu musi zawierać "wirtualny"budżet do wykorzystania w kwocie 15 000 zł
  • czas trwania prezentacji do 5 minut

Oceniane będą : sposób prezentacji, pomysłowość, realność pomysłu 

 

Eliminacje szkolne trwają do 8 października 2020r. 

 

Do etapu powiatowego zakwalifikują się dwie lub trzy najlepsze grupy ze szkoły.

 

Zgłoszenia i ewentualne pytania proszę kierować do doradcy zawodowego Emilii Brillowskiej (pokój pedagoga - III piętro)

 

Doradca zawodowy 

Emilia Brillowska

Uczennice i uczniowie

 

 

© Copyright - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap