668 213 866 | 58 681 85 12         zsziozukowo@wp.pl

Wykaz podręczników

 

 

Wykaz podręczników dla klas po szkole podstawowej

Wykaz podręczników dla klas po gimnazjum  

Oznaczenia klas:

 

  • LPW - klasa przygotowania wojskowwego 

  • E - technik ekonomista

  • K - technik transportu kolejowego

  • D - technik transportu drogowego

  • P - technik eksploatacji portów i terminali

  • L - technik logistyk

  • B - Branżowa Szkoła I Stopnia

  • a, b, c - oznaczenia poszczególnych klas Branżowej Szkoły I Stopnia

 

© Copyright - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap