668 213 866 | 58 681 85 12         zsziozukowo@wp.pl

Kalendarz roku szkolnego

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

 

Data

Wydarzenie

01.09.2020

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

03.09.2020

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I

15.09.2020

Rada Pedagogiczna godz. 16.10

22.09.2020

Spotkanie z rodzicami uczniów klas maturalnych godz. 17.00

06.10.2020

Konsultacje dla rodziców – dyżur wychowawców i nauczycieli godz.17.00-19.00

27.10.2020

Rada Pedagogiczna godz. 16.10

02.11.2020

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych zgodnie z rozp. MENIS z dnia 18 kwietnia 2002 roku

03.11.2020

Wywiadówka śródsemestralna, spotkanie rodziców z pedagogiem godz. 17.00

08.12.2020

Konsultacje dla rodziców – dyżur wychowawców i nauczycieli 17.00-19.00

21.12.2020

Termin wystawienia ocen semestralnych

23.12.2020 – 1.01.2021

Zimowa przerwa świąteczna

04 - 05.01.2021

Dni wolne od zajęć edukacyjnych zgodnie z roz. MENIS z dnia 18 kwietnia 2002 roku

04.01.2021

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

04 - 05.01.2021

Matura próbna dla klas: III, IV Technikum oraz II, III LO

12.01.2021

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - etap pisemny

11.01.2021 do 19.02.2021

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - etap praktyczny

11-12.01.2021

Apele podsumowujące semestr I

12.01.2021

Wywiadówka semestralna godz. 17.00

01 - 14.02.2021

Ferie zimowe

09.03.2021

Rada Pedagogiczna

16.03.2021

Wywiadówka śródsemestralna godz. 17.00

01.04 -06.04.2021

Wiosenna przerwa świąteczna

13.04.2021

Termin poinformowania uczniów i rodziców uczniów klas maturalnych o proponowanych ocenach rocznych

23.04.2021

Termin wystawienia ocen rocznych w klasach maturalnych

27.04.2021

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas maturalnych

27.04.2021

Konsultacje dla rodziców – dyżur wychowawców i nauczycieli 17.00-19.00

30.04.2021

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych – uroczyste pożegnanie absolwentów klas maturalnych

04 – 06.05.2021

Dni wolne od zajęć edukacyjnych zgodnie z roz. MENIS z dnia 18 kwietnia 2002 roku

04 - 20.05.2021

Egzaminy maturalne pisemne

07 - 20.05.2021

Egzaminy maturalne ustne

18.05.2021

Konsultacje dla rodziców – dyżur wychowawców i nauczycieli  17.00 – 19.00

31.05 -04.06.2021

Tydzień wycieczkowy

06.2021

Praktyki zawodowe uczniów Technikum

04.06.2021

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych zgodnie z roz. MENIS z dnia 18 kwietnia 2002 roku

08.06.2021

Termin poinformowania uczniów i rodziców o proponowanych ocenach rocznych

18.06.2021

Termin wystawienia ocen rocznych

22.06.2021

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

22.06.2021

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - etap pisemny

21.06.2021 do 08.07.2021

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - etap praktyczny

23-24.06.2021

Dni wolne od zajęć edukacyjnych zgodnie z roz. MENIS z dnia 18 kwietnia 2002 roku

25.06.2021

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

28.06.2021

Rada Pedagogiczna podsumowująca

23.08.2021

Rada Pedagogiczne – wprowadzenie do nowego roku szkolnego

24.08.2021

Egzamin maturalny poprawkowy

25 - 26.08.2021

Egzaminy poprawkowe

27.08.2021

Rada Pedagogiczna - zatwierdzenie wyników egzaminów poprawkowych

 

 

© Copyright - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap