668 213 866 | 58 681 85 12         zsziozukowo@wp.pl

Dyrekcja

 

 

Dyrektor

 

mgr Gabriela Kowalska

 

Wicedyrektorzy

 

mgr Magdalena Rotter

 

mgr Anna Darul

 

Kierownik szkolenia praktycznego

 

mgr Aleksandra Ziółkowska

 

Zastępca kierownika szkolenia praktycznego

 

mgr Iwona Czechowska-Szczudrawa

 

© Copyright - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap