668 213 866 | 58 681 85 12         zsziozukowo@wp.pl

Rada Rodziców

 

Zarząd Rady Rodziców

 

Przewodnicząca

Marzena Racicka 

 

Zastępca przewodniczącej

Karczewska Ewa

 

Skarbnik

Barbara Formella 

 

Komisja rewizyjna

 

Dorota Hoppa

Marian Kłos

Paweł Piotrowski

 

Protololant

 

Justyna Jarzębińska

 

 

Konto bankowe Rady Rodziców:

Bank Spódzielczy Tczew o/Żukowo

60834510290200027320000001

 

 

Spotkanie Rady Rodziców

 

Serdecznie zapraszam przedstawicieli klasowych Rad Rodziców

 

na spotkanie w dniu 23 września (środa) na godzinę 17.00  do sali 203.

 

Dyrektor

Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie

Gabriela Kowalska

© Copyright - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap